Sabun ve Deterjan Arasındaki Farklar

Deterjan Nedir?

Petro-Kimya ürünlerinden elde edilen, temizleme ve arıtma gibi işlemlerde kullanılan, toz, sıvı ya da krem şeklinde olabilen kimyasal maddelere ''Deterjan'' denilmektedir. Deterjan, kir sökücü anlamına gelmektedir ve sabun dışındaki temizliyicilerin tümü deterjan sınıfına girmektedir. 

Deterjanların yoğun bir şekilde kullanımına II. Dünya Savaşı sırasında başlanılmıştır. Fakat deterjan temizlik amacıyla değil, sabun yapımında kullanılan yağlar, askeri araç ve silahları yağlamak amacıyla kullanılmıştır. Deterjan, sabun gibi kirleri, yağ lekelerini sökerek bunların suda asılı durumda kalmalarını sağlamaktadır. Deterjan sabunun yaptığı her işi yapabilse de sabun birçok kullanım alanında deterjanın yerini alamamaktadır. 

Deterjan, suyun yüzey gerilimini azaltarak, temizlenecek nesnenin içine girmektedir. Bu şekilde kirler ve yağlar oldukları yerlerden çıkarak tekrar kirlerin nesneye yapışmasını önlemektedir. Deterjanın en önemli özelliklerinden biri de köpüklenmedir. Deterjanlar sert sularda bile kolayca köpürebilen bir yapıya sahiptir. 

Sabun Nedir?

Sabun, suyla birleştiğinde temizlemede kullanılan maddelerden tarih boyunca katı kalıp olarak kullanılan ama koyu sıvı şekilde de olabilen anionic yüzey aktif madde olan yağ asidi tuzlarına verilen addır.

Sabunun temizleyici etkisi, suyu çeken ince bir tabaka ile yağ parçacıklarını sarabilme yeteneğinden doğar.
 

Sabun ve Deterjan Arasındaki Farklar
Sabun ve deterjan her ikiside kirleri ortamdan uzaklaştırma özelliğine sahip olsada, temel kimyasal yapı bakımından farklılık gösterirler. Ayrıca temizleme oranları ve şartlarıda birbirinden farklıdır.
 

                                  Sabun
 

                        Deterjan

  
Tanım: Uzun-zincirli bir yağ asidinin sodyum ve potasyum tuzudur.

    Tanım: Deterjan, petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal maddedir.
 

  
 Suyun yapısında doğal olarak bulunan kalsiyumla çözünmeyen bileşik meydana getirir. Buda kirlerin ortamdan uzaklaştırılmasını
zorlaştırır.
 

   
Deterjanlarda böyle bir sorun yoktur. Deterjanların yapısında bulunan fosfatlar kalsiyum ve magnezyumu tutarak; bu etkiyi bertaraf ederler.

   
Sabunlar suda çöker ve ortamda leke bırakırlar. Çünkü sabun suda doğal olarak bulunan mineral ve asitlerle reaksiyona girince: çözünmesi ve suyla ortamdan uzaklaştırılması zor moleküller
oluşur.
 

  

Deterjanlarda böyle bir reaksiyon meydana gelmez, deterjanlar ortamda leke bırakmazlar.

Kullanma sularının yapısında kalsiyum ve magnezyum  bulunur. Sertlikleri orta derecededir sabun yalnızca yumuşak sularda en iyi temizliği gerçekleştirir
 

Deterjanlar hem yumuşak hem de sert sularda temizlik yapabilirler

Sert sularda köpürmez.

Sert sularda iyi köpürür.Ancak bu temizlik açısısndan olumsuzluk yaratmasa da yıkama sonrası atık suyun arıtımında dezavantaj yaratır.Su kirliliğine sebep olabilir.