Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda Yapılan Analizler

 1. Antimikrobiyal Koruyucuların Etkinlik Testleri (Challenge Test) (EP, USP 51, ISO 11930)

  *Bakteri
  Staphylococcus aureus
  • Pseudomonas aeruginosa
  • E.coli
  • Bacillus subtilis

  *Maya & Mantar
  Candida albicans
  Aspergillus niger

 2. Mikrobiyolojik Su Analizi (EN ISO 6222)

 3. Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri (Bakterisidal-Fungisidal) (TS EN 1276 - TS EN 1650)

 4. Aerobik Mezofilik Mikroorganizma Aranması ve Sayımı (EN ISO 21149)

 5. Küf-Maya Aranması ve Sayımı (EN ISO 16212)

 6. E.coli Aranması (EN ISO 21150)

 7. Pseudomonas aeruginosa Aranması (EN ISO 22717)

 8. Staphylococcus aureus Aranması (EN ISO 22718)

 9. Candida albicans Aranması (EN ISO 18416)

 10. Spesifik Mikroorganizmaların İdentifikasyonu (EN ISO 21148)

  *Gram Boyama Tekniği

  *Oksidaz Testi ve Katalaz Testi

  *Koagülaz Testi

  *Çimlenme Borusu Testi

  *Üreaz Testi

  *İndol Testi

  *Triple Sugar İron Agar Testi

Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda Kullanılan Mikroorganizmalar

 1. Actinobacter baumannii                   ATCC 19606

 2. Aspergillus niger                              ATCC 16888

 3. Aspergillus brasiliensis                    ATCC 16404

 4. Bacillus subtilitis                              ATCC 6633

 5. Candida albicans                            ATCC 10231

 6. Escherichia coli                               ATCC 11229

 7. Escherichia coli                               ATCC 10536

 8. Enterococcus hirae                         ATCC 10541

 9. Enterococcus faecalis                     ATCC 29212

 10. Klebsiella  

 11. Proteus  mirabilis                             ATCC 25933

 12. Pseudomonas  aureginosa              

  ATCC 15442

 13. Pseudomonas  aureginosa            

    ATCC 9027

 14. Salmonella arizone                          ATCC 13314

 15. Staphylococcus aureus                    ATCC 6538

 16. Streptococcus mutans

 17. Staphylococcus epidermidis

 18. VRE     (Vancomycin-Resistant Enterococcus)

Diğer mikroorganizmalar & testler için laboratuvarımız ile irtibata geçiniz.

 

.