Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 

Yeditepe Üniversitesi YUKOZ- Kozmetik Araştırma & Üretim Birimi bünyesinde kozmetik ürün analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda kozmetik ürünlerin hammaddesi, ara ürün ve son ürünlerin mikrobiyolojik analizleri, personel hijyeni, ekipman hijyeni, stabilite testleri, Koruyucu Etkinlik Testleri (Challenge Test), fiziksel, kimyasal analizler gibi birçok analiz yapılmaktadır.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu 1223/2009 Kozmetik Regülasyonu 11/07/2013 tarihi itibari ile
yürürlüğe girmiştir. Bu regülasyona göre tüm kozmetik ürünlerin güvenlik değerlendirme
dosyalarının olması gerekmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Ürün güvenlik değerlendirme dosyaları hazırlanırken,
çeşitli test ve analizlerin yapılması istenmektedir.
Bunlar;
• Fiziksel / Kimyasal Analizler
• Stabilite
• Mikrobiyolojik Analizler
• Koruyucu Etkinlik Testi (Challenge Test – Tarama Zorlama Testi)

Fiziksel / Kimyasal Analizler; Renk, koku, görünüm, pH, yoğunluk, viskozite gibi özellikler
Stabilite; bir kozmetik ürünün, uygun şartlarda depolandığı durumlarda, başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirdiği ve güvenilirliğini korumaya devam ettirdiğinin belirlenmesi için yapılan bir analiz türüdür.

Mikrobiyolojik Analizler; Ürünlerin, hammaddelerin, ambalajların, üretim, dolum alanlarının, personel ve ekipmanların kontrollerini içerir. Ürünlerin patojen mikroorganizma (uygun ortamda hastalık yapabilen mikroorganizma) içermemesi için tüm mikrobiyolojik kontroller yapılmalıdır. Tüm kontaminasyon riskleri kontrol edilmelidir.

Challenge Test (Koruyucu Etkinlik Testi); Kozmetik ürünlerde preparatın üretiminden son tüketim tarihine kadar geçen süre içinde kontaminasyona karşı korumak için gerekli olan minimum koruyucu miktarını bulmak ve mikroorganizmalara karşı etkinliğini ölçmek amacıyla yapılan testlerdir.

Yeditepe Üniversitesi YUKOZ- Kozmetik Araştırma & Üretim Birimi olarak kozmetik ürünlerin analizlerini yapmak üzere hizmet vermekteyiz

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda Yapılan Analizler

 1. Antimikrobiyal Koruyucuların Etkinlik Testleri (Challenge Test) (EP, USP 51, ISO 11930)

*Bakteri
Staphylococcus aureus
• Pseudomonas aeruginosa
• E.coli
• Bacillus subtilis

*Maya & Mantar
Candida albicans
Aspergillus niger

 1. Mikrobiyolojik Su Analizi (EN ISO 6222)
 2. Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri (Bakterisidal-Fungisidal) (TS EN 1276 - TS EN 1650)
 3. Aerobik Mezofilik Mikroorganizma Aranması ve Sayımı (EN ISO 21149)
 4. Küf-Maya Aranması ve Sayımı (EN ISO 16212)
 5.  E.coli Aranması (EN ISO 21150)
 6. Pseudomonas aeruginosa Aranması (EN ISO 22717)
 7. Staphylococcus aureus Aranması (EN ISO 22718)
 8. Candida albicans Aranması (EN ISO 18416)
 9. Spesifik Mikroorganizmaların İdentifikasyonu (EN ISO 21148)

*Gram Boyama Tekniği

*Oksidaz Testi ve Katalaz Testi

*Koagülaz Testi

*Çimlenme Borusu Testi

*Üreaz Testi

*İndol Testi

*Triple Sugar İron Agar Testi

 

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda Kullanılan Mikroorganizmalar

 1. Actinobacter baumannii                     ATCC 19606
 2. Aspergillus niger                               ATCC 16888
 3. Aspergillus brasiliensis                      ATCC 16404
 4. Bacillus subtilitis                               ATCC 6633
 5. Candida albicans                               ATCC 10231
 6. Escherichia coli                                 ATCC 11229
 7. Escherichia coli                                 ATCC 10536
 8. Enterococcus hirae                            ATCC 10541
 9. Enterococcus faecalis                        ATCC 29212
 10. Klebsiella  pneumoniae                              -
 11. Proteus  mirabilis                               ATCC 25933
 12. Pseudomonas  aureginosa                  ATCC 15442
 13. Pseudomonas  aureginosa                  ATCC 9027
 14. Salmonella arizone                             ATCC 13314
 15. Staphylococcus aureus                       ATCC 6538
 16. Streptococcus mutans                                  -
 17. Staphylococcus epidermidis                          -   
 18. VRE     (Vancomycin-Resistant Enterococcus)

 

Diğer mikroorganizmalar & testler için laboratuvarımız ile irtibata geçiniz