Page 9 - Print

Basic HTML Version

8)
Staphylococcus aureus Aranması (EN ISO 22718)
9)
Candida albicans Aranması (EN ISO 18416)
10)
Spesifik Mikroorganizmaların İdentifikasyonu (EN ISO 21148)
*
Gram Boyama Tekniği
*
Oksidaz Testi ve Katalaz Testi
*
Koagülaz Testi
*
Çimlenme Borusu Testi
*
Üreaz Testi
*
İndol Testi
*
Triple Sugar İron Agar Testi
Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda Kullanılan Mikroorganizmalar
1)
Actinobacter baumannii ATCC 19606
2)
Aspergillus niger ATCC 16888
3)
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
4)
Bacillus subtilitis ATCC 6633
5)
Candida albicans ATCC 10231
6)
Escherichia coli ATCC 11229
7)
Escherichia coli ATCC 10536
8)
Enterococcus hirae ATCC 10541
9)
Enterococcus faecalis ATCC 29212
10)
Klebsiella pneumoniae
-
11)
Proteus mirabilis ATCC 25933
12)
Pseudomonas aureginosa ATCC 15442
13)
Pseudomonas aureginosa ATCC 9027
14)
Salmonella arizone ATCC 13314
15)
Staphylococcus aureus ATCC 6538
16)
Streptococcus mutans
-
17)
Staphylococcus epidermidis -
Kullanmakta olduğumuz en üst düzeyde donanımlı cihazlarımız ve teknik
malzemelerimiz, mevzuatlara uygun olarak, periyotlar halinde akredite olmuş
kalibrasyon kurumlarınca kalibre edilmektedir.
Ayrıca kullanmış olduğumuz analiz metotlarımızın güvenirliliğini garanti altına
almak amacı ile %100 başarı hedefli olarak ulusal ve uluslararası yeterlilik ve
karşılaştırma testlerine periyodik olarak katılmaktayız.