Page 8 - Print

Basic HTML Version

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARIMIZDA YAPILAN
ANALİZLER
1)
Antimikrobiyal Koruyucuların Etkinlik Testleri (Challenge Test) (EP, USP 51,
ISO 11930)
*Bakteri
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
E.coli
Bacillus subtilis
*Maya & Mantar
Candida albicans
Aspergillus niger
2)
Mikrobiyolojik Su Analizi (EN ISO 6222)
3)
Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri (Bakterisidal-Fungisidal) (TS EN 1276 -
TS EN 1650)
4)
Aerobik Mezofilik Mikroorganizma Aranması ve Sayımı (EN ISO 21149)
5)
Küf-Maya Aranması ve Sayımı (EN ISO 16212)
6)
E.coli Aranması (EN ISO 21150)
7)
Pseudomonas aeruginosa Aranması (EN ISO 22717)