Page 7 - Print

Basic HTML Version

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Başta su olmak üzere, hammaddeler ve ürünlerin kendisi mikroorganizmaların
üremesi için elverişli bir ortamdır. Kozmetik ürünü, üretim sırasında ortamda veya
hammaddelerde bulunan mikroorganizmalarla kontamine olabilir. Kontaminasyon
kaynakları, hammadde, kullanılan su, katı maddeler, biyolojik kaynaklı maddeler,
ekipman, bina ve çevresel nedenler olabilir. Mikroorganizmalar için besin teşkil
eden maddeler kozmetik ürünlerde fazlaca bulunur. Kontaminasyona açık riskli
ürünler arasında pudralar, allıklar, kremler, losyonlar ve şampuanlar bulunur.
Bozulmuş bir üründe koku ve/veya gaz oluşumu, renk ve ürünün yoğunluğunda
değişiklikler görülebilir. İçinde su olan kozmetikler, uygun koruma olmadığı sürece
mantar ve bakterilerin üremesi için ideal bir ortam oluşturur.
Toz kozmetik ürünler;
Göz farları, pudralar vb. ise zamanla kontaminasyona
maruz kalabilirler. Ürünlerin kullanıcılar için sağlık zararına yol açması
mikroorganizma üremesinin miktarına ve tipine bağlıdır.
Ürünün Bozulması;
Renk, koku ve görünümde değişiklik, faz ayrımı, topraklaşma,
ürün akışkanlığının değişmesi. Özellikle göz bölgesinde kullanılması amaçlanan
kozmetik ürünlerde, korneada tehlike yaratacak bir mikroorganizma
kontaminasyonu mevcutsa, gözde gelişebilecek infeksiyonla göz zarar görebilir.
Deri ve mukoza İnfeksiyonları (Arpacık, dolama, sivilce, abse), Göz Enfeksiyonları
(Kornea Ülseri vb.) mikroorganizmaların belli başlı zararlı etkileri arasındadır.