Page 5 - Print

Basic HTML Version

Aktif Klor Tayini
Sıcaklık ve hızlandırılmış
testler (Stabilite; zaman içinde
nasıl değiştiklerini ölçmek,
hangi değişim derecesinin
kabul edilebilir olduğunu
tanımlamak)
KALİTE KONTROL LABORATUVARI
Kalite kontrol laboratuvarları, mamul ve hizmetlerdeki eksikliklerin ilk tespit
edildiği yerlerdir.
Kalitenin soyut değerlendirmelerden çok ölçü bilimine dayalı sisteme göre
değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Herhangi bir mamulün son aşamaya
gelmesinden önceki her aşama için kaliteyi sağlama yükümlülüğü
bulunmaktadır.
Kalitenin fiziki, kimyevi vb. özelliklerinin ölçülmesi çeşitli ölçü ve test aletleri
kullanılarak yapılmaktadır. Kalite kontrolü amacıyla kullanılan bu cihazların
belirli aralıklarla kontrollerinin yapılması ölçülerin sağlığı için gerekli olmaktadır.
Ölçü ve test cihazlarının ölçümlerinin yapılarak hatalarının belli toleranslar
içinde olup olmadığının tespiti, uygun olmayanların bir üst derece standartla
kıyaslaması yapılarak ayarlanması işlemleri kalibrasyon konusuna girmektedir.
Birimimizde yapılan başlıca test yöntemleri aşağıda sıralanmıştır.
Koku ve renk analizi
Ph
Yoğunluk
Kırılma İndisi
Viskozite
Uçucu madde kaybı
% Alkol tayini
Anyonik Aktif Madde Tayini