Page 4 - Print

Basic HTML Version

Birim olarak formülasyon çalışması
Ar&Ge Laboratuvarımızda yapıldıktan
sonra mikrobiyoloji, stabilite, fiziksel
spesifikasyon, dermatolojik testlere tabii
tutulur. Bu çalışmalar tamamlandıktan
sonra büyük ölçekli üretimlere geçilir.
Firma veya kişi talepleri üzerine yeni
ürün geliştirilmesi için Ar&Ge desteği
sağlamaktayız.
Yeditepe Üniversitesi Kozmetik Araştırma ve Üretim Birimi bünyesinde
kozmetik ve temizlik ürün analizleri de yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda
kozmetik ürünlerin hammaddesi, ara ürün ve son ürünlerin mikrobiyolojik
analizleri, stabilite testleri, Koruyucu Etkinlik Testleri (Challenge Test), fiziksel,
kimyasal analizler gibi birçok analiz yapılmaktadır.
Fiziksel / Kimyasal Analizler;
Renk, koku, görünüm, pH, yoğunluk, viskozite gibi
özellikler Stabilite; bir kozmetik ürünün, uygun şartlarda depolandığı
durumlarda, başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirdiği ve güvenilirliğini
korumaya devam ettirdiğinin belirlenmesi için yapılan bir analiz türüdür.
Mikrobiyolojik Analizler; Ürünlerin, hammaddelerin, ambalajların, üretim, dolum
alanlarının, personel ve ekipmanların kontrollerini içerir. Ürünlerin patojen
mikroorganizma (uygun ortamda hastalık yapabilen mikroorganizma)
içermemesi için tüm mikrobiyolojik kontroller yapılmalıdır. Tüm kontaminasyon
riskleri kontrol edilmelidir.
Challenge Test (Koruyucu Etkinlik Testi);
Kozmetik ürünlerde preparatın
üretiminden son tüketim tarihine kadar geçen süre içinde kontaminasyona karşı
korumak için gerekli olan minimum koruyucu miktarını bulmak ve
mikroorganizmalara karşı etkinliğini ölçmek amacıyla yapılan testlerdir.
AR&GE LABORATUVARI
Yeditepe Üniversitesi Kozmetik Araştırma ve Üretim Birimi içerisinde bulunan
Ar&Ge Laboratuvarımız, on yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Bu süre
zarfında on bine yakın farklı temizlik ve kozmetik ürünlerinin geliştirilmesi için
formülasyon çalışılmıştır.